Kjøpsvilkår

Kjøpet regnes som effektuert når kjøper har sendt bestilling fra våre web-sider og ordrebekreftelse til oppgitt e-post adresse er sendt fra oss via e-post. Kjøps- og leveringsbetingelser gjelder da som definert i etterfølgende punkter:

Priser
Alle priser er å forstå inklusiv m.v.a. og levert fra vårt lager. Vi tar forbehold mot eventuelle programmerings (pris)- og fotofeil på våre Web-sider. Bilder og produktspesifikasjoner kan avvike for eksempel når leverandør fornyer produkter eller det skiftes leverandør.

Garanti
I henhold til norsk lov, Kjøpsloven. Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse. Selgeren svarer ikke for avansetap eller annet indirekte tap. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring.

Levering
Du kan velge mellom følgende leveringsmåter:
- Vi sender alt med Bring via servicepakke eller minipakke. Du kan betale via PayPal eller forhåndsbetale med faktura/Vipps.

Leveringstid
Varer vi har på lager blir sendt ut samme dag eller neste virkedag. Dersom en vare er utsolgt kan det ta noe lengre tid. Vanligvis har du de bestilte varer innen 7-10 dager.

Transport
Forsendelse skjer for vår regning og risiko. Leveringstid som er oppgitt, er dog under enhver omstendighet tilnærmelsesvis og uforbindtlig. Forsinket levering gir ikke kjøperen rett til å kreve noen form for godtgjørelse eller skadeerstatning av selgeren. Dersom en vare er beskadiget når du mottar den, skal du umiddelbart gi beskjed til oss samt fylle ut nødvendige skademeldinger hos Transportøren/Posten.

Reklamasjoner
Om vi skulle ha levert feil produkt eller antall bes du om å gi oss beskjed så raskt som mulig slik at vi kan få rettet opp feilen. Varer som sendes for reparasjon, skal ha vedlagt følgeseddel med beskrivelse av eventuelle feil. Hvis en vare repareres uten selgers viten eller samtykke, hefter ikke selger for de oppståtte omkostninger og må videre betrakte seg som løst fra enhver garantiforpliktelse.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Returer
Ikke lagerførte varer (bestilling- og spesialvarer) krediteres ikke, og tas ikke i retur. Når en vare returneres må du som kunde bekoste returfrakten. Retur på grunn av feil fra selger, krediteres fullt ut. Varer som returneres i oppkrav vil ikke bli hentet. Uavhentede forsendelser blir belastet med tur/retur -porto + ev. oppkravsgebyr- for å dekke inn våre omkostninger.

Bytterett og åpent kjøp i 14 dager
(gjelder ikke spesialbestillinger)

Loven gir deg rett til å angre et kjøp innom 14 dager etter du har tatt imot varen. Du som kunde står for returfrakten ved bruk av angreretten og åpent kjøp i 14 dager, se nedenfor under ” slik returnerer du varen.
Angreretten og åpent kjøp gjelder ikke ved varer som ikke kan leveres tilbake i uskadet tilstand. F.eks etter at du har brukt hjelmen din eller mopeden din. Angreretten og åpent kjøp i 14 dager gjelder ikke firma. Fraktkostnader betales ikke tilbake ved bruk av angreretten eller åpent kjøp. Angreretten gjelder heller ikke varer som må spesialbestilles til DIN sykkel. Det gjelder f.eks. eksosanlegg og andre varer som ikke kan benyttes av andre (passer kun til et bestemt kjøretøy) uten forbehold.

Ved benyttelse av angreretten og åpent kjøp ber vi deg lese dette:
- Gi beskjed til MC-Land og returner bestillingen innen 14 dager etter at du har mottatt bestillingen eller en viktig del av den.
- Varen skal være i samme skikk, dvs. ubrukt , ikke ødelagt eller skadet.
- Returner varen i produktkartongen sammen med emballasjen. ( Uskadet original emballasje skal alltid medfølge)
- Varen skal være komplett.
Er en returnert vare ikke komplett forbeholder MC-Land seg retten til å debitere for de delene som mangler.

Slik returnerer du varen:

Send inn varen til:

MC-Land, Rogaland Motor-Import
Raglamyrveien 25 b,
5536 Haugesund.


Skriv tydelig navn, ordrenummer, adresse, telefonnummer og et komplett kontonummer når du sender et produkt tilbake til oss. Kontakt MC-Land for hva du skal gjøre ved retur av tyngre varer.

MC-Land sjekker alle varer før de sendes til deg. Skulle varen allikevel være skadet eller feil når den kommer til deg så skal vi kostnadsfritt rette opp i feilen.

OBS! Det er viktig at du gjør en korrekt anmeldelse.
Synlig feil: Gi beskjed direkte til sjåføren når du mottar varen.
Skjulte feil: Gi beskjed til MC-Land innen 3 dager etter du har mottatt varen.

Er produktet skadet eller det er en feil på produktet bytter vi det eller betaler tilbake pengene + fraktkostnaden. Har du bestilt flere varer enn det du returnerer til oss betaler vi ikke hele frakten.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn